Když se v první polovině dvacátého století poprvé objevil na veřejnosti bakelit, mnozí lidé byli udiveni, co dokáže technický pokrok. Byl to vůbec první plast, který se lidem podařil vyrobit, a tehdy snad nikdo neměl ani tušení, kam až se technologie výroby plastů posune za necelé jedno jediné století.

kostičky stavebnice pro děti

Dnes již takřka nikoho existence plastů nepřekvapí a jsou naším souputníkem v běžném, každodenním životě. Setkáváme se s nimi zejména v podobě obalů potravin a různých fólií a sáčků, ale i hraček, sportovních potřeb, domácích spotřebičů a koneckonců i jízdních kol, automobilů a dalších dopravních prostředků. Nespornou výhodou plastických hmot je jejich tvárnost. Lze je zhotovit v libovolném tvaru a termoplasty, které se roztaví do tekuté podoby, je možné i odlévat nebo přímo vstřikovat do vstřikovacích forem.

dětská hračka

Ke vstřikování termoplastů ovšem potřebujeme nejen formu, ale i vhodný nástroj. Tato technologie je výrazně specifická a jedná se o technický (strojírenský) obor, jehož obsáhlé problematice rozumí jen odborníci. Laik stěží pochopí už jen pouhou terminologii, nehledě na konkrétní technologické postupy a metody. V této branži se také setkáváme s tím, že přichází zákazníci, kteří navrhují plastové komponenty svých výrobků, a předpokládají, že objeví někoho, kdo je také dokáže vyrábět v patřičných sériích, a za rozumnou cenu. A právě nyní je vhodný moment, kdy na scénu vstupuje HRO-TECH – společnost, zabývající se vývojem a výrobou vstřikovacích a mimo jiné i střižných nástrojů.

Vstřikování plastů do forem v různých tvarech, velikostech, barvách, vlastnostech materiálu a dalších specifik je obor, který se bude i nadále rozšiřovat, a zdá se, že i expandovat do mnoha dalších sfér lidské činnosti, protože plast je revoluční materiál pro takříkajíc nekonečný počet výrobků navržených a vytvořených lidskou myslí.