Světelné zdroje LED jsou jedny z nejúspornějších

NÄ›která rozhodnutí úředníků Evropské unie nejsou příliÅ¡ moudrá, jedním z nich byl zákaz prodeje vláknových žárovek. Ve své podstatÄ› bychom mohli tento úkon chápat jako pokrokový, v zájmu snížení energetické nároÄnosti a s podporou nízkoenergetických zdrojů. Tím vÅ¡ak doÅ¡lo k zajímavému jevu, u nÄ›kterých osob totiž vypukla panická mánie, která způsobila opaÄný jev. Namísto toho, aby se zaÄali ohlížet po […]

Dokonalé vypínače unica splynou s každou výmalbou

Interiér, který je pÄ›kný, je vždy zároveň takový interiér, který je dokonale vyladÄ›ný. PÅ™estože platí, že celkový soulad nutnÄ› nevyžaduje nekompromisní barevné sladÄ›ní veÅ¡kerého vybavení, rozhodnÄ› je potÅ™eba, abyste zviditelnili jen ty vÄ›ci, které za to stojí, a naopak upozadili vybavení, které by pohledy pÅ™itahovat nemÄ›lo. Jak to celé provedete, záleží na vaÅ¡em citu pro vÄ›c, a pokud ho nemáte […]

Praktické, a přesto krásné zásuvky a vypínače

Víte, kde seženete ty nejkrásnÄ›jší zásuvky a vypínaÄe? Myslíte si, že se jedná o vtip – ale nikoli, zásuvky a vypínaÄe už naÅ¡tÄ›stí nemusí být nudnÄ› stejné a veskrze praktické. Dokonce i tito elektroniÄtí pomocníci už mohou vypadat dobÅ™e. Mohou totiž vypadat pÅ™esnÄ› tak, jak o to máte zájem, prostÄ› vám mohou nejen sloužit, mohou se vám i líbit. A […]

Dotáhněte vzhled vašeho bytu k dokonalosti díky krásným zásuvkám

Chystáte rekonstrukci svého domu Äi bytu? V tom případÄ› si pÅ™edem vÅ¡echno důkladnÄ› promyslete a investujte do skuteÄné kvality, protože jen taková investice se skuteÄnÄ› vyplatí. ProÄ? Protože vám vydrží dlouhé desítky let, aniž byste museli pomýšlet na zmÄ›nu. A to platí i o zdánlivÄ› malých detailech, jako jsou například zásuvky a vypínaÄe. Jestliže si hned na poprvé zvolíte kvalitu, […]

Proč si ze světelných zdrojů vybrat právě LED žárovky

Životnost – jak dlouho bude osvÄ›tlovací zdroj v provozu, záleží pÅ™edevším na přívodním napájecím zdroji. Ten je nejcitlivÄ›jším komponentem celého LED diodového tÄ›lesa a také urÄuje jeho životnost. Dnes jsou v obchodech k dispozici svítidla, která mohou být v nepÅ™etržitém provozu i sto tisíc hodin, ale vždy je tÅ™eba vÄ›novat pozornost dostateÄnému chlazení napájecího zdroje. PÅ™i běžném využití v domácnostech […]

Zásuvky a vypínače

Máme-li novou elektroinstalaci v bytÄ› Äi domÄ›, event. se rozhodujeme, že staré vypínaÄe vymÄ›níme za novÄ›jší exempláře, hledáme inspiraci, kde se dá. Pro umísÅ¥ování zásuvek a vypínaÄů i manipulaci s nimi platí pravidla a normy, kterými je tÅ™eba se důslednÄ› https://www.blackdogs.cz/viewtopic.php%3Fp%3D142040%26sid%3D5d86805758ea7703ad27a77a0abcd9fe řídit. PÅ™ece jen pracovat s elektroinstalací může jen elektrotechnik. VypínaÄpro domovní instalace urÄený pro montáž pod omítku se obvykle […]

Víte, kde seženete krásné a originální vypínače?

Jaká domácnost je podle vás krásná na pohled? Pokud dostanete vybrat z různých typů interiérů, jistÄ› si mezi nimi jako favorita zvolíte právÄ› ten, který bude vyladÄ›ný do detailu. A to doslova do toho posledního. V dneÅ¡ní dobÄ› není ani ten nejmenší problém, abyste si se zaÅ™izováním vaÅ¡eho domova opravdu pohráli. Máte na výbÄ›r z mnoha druhů materiálů a mnoha […]