Na trhu je k dispozici doslova za pár desítek korun halogenová žárovka, napodobující svit xenonové výbojky. Je vhodná do vÅ¡ech typů běžných svÄ›tlometů, je homologovaná pro běžný silniÄní provoz a neoslňuje protijedoucí vozidla. Nejde vÅ¡ak pouze o vzhledový noblesní efekt, tato skuteÄnost má mnohem Å¡irší pozitivní dopad.

osvětlená silnice, provoz

Xenonový efekt dokáže víc, než si myslíte

Vývojové zázemí spoleÄnosti Osram vytvoÅ™ilo v průbÄ›hu nÄ›kolika desítek let celou Å™adu inovací a jednou z nejvýraznÄ›jších byl návrh halogenové žárovky pro běžný silniÄní provoz v takovém barevném podání, které způsobí doslova revoluÄní zmÄ›ny v jízdních vlastnostech. Zdá se to možná trochu nadnesené, ale posun barvy na ose svÄ›telného spektra smÄ›rem k modrému odstínu mÄ›ní nejen estetický dojem, ale zároveň praktickou funkcionalitu. Lidský zrak je totiž velmi citlivý na bílé svÄ›tlo, které napodobuje sluneÄní svit a s tím souvisí i tÄ›lesné pochody, hormonální zmÄ›ny a dokonce produkci stresových hormonů.

Nejvyšší produkce melatoninu nastává ve fázi východu a západu Slunce, je to hormon, který tlumí fyzickou aktivitu a pÅ™ipravuje tÄ›lo k pozvolnému „rozbÄ›hu“ nebo ve veÄerních hodinách k útlumu a odpoÄinku. Odpovídá tomu také barva sluneÄního kotouÄe nad obzorem, která je pÅ™ibližnÄ› 3000 K, a shodou okolností zhruba stejný barevný odstín vyzaÅ™ují běžné halogenové autožárovky.

městská ulice

ŘidiÄ za volantem by vÅ¡ak mÄ›l být pÅ™ipraven vÄas reagovat na podnÄ›ty v silniÄním provozu a nikoli pÅ™ejít do odpoÄinkového režimu. S tímto jevem pracovali ve spoleÄnosti Osram a cílem snažení vývojového týmu byla žárovka Osram Cool Blue, jejíž teplota chromatiÄnosti 4200 K odpovídá neutrálnímu bílému dennímu svÄ›tlu, které vyzaÅ™ují sluneÄní paprsky pÅ™i průchodu atmosférou v odpoledních hodinách. ŘidiÄ je pak pÅ™ipraven podat maximální výkon, je lépe soustÅ™edÄ›ný na jízdu, není vystresovaný a má lepší pÅ™ehled o tom, co se odehrává v jízdním pruhu a jeho okolí.