Máme-li novou elektroinstalaci v bytÄ› Äi domÄ›, event. se rozhodujeme, že staré vypínaÄe vymÄ›níme za novÄ›jší exempláře, hledáme inspiraci, kde se dá. Pro umísÅ¥ování zásuvek a vypínaÄů i manipulaci s nimi platí pravidla a normy, kterými je tÅ™eba se důslednÄ› https://www.blackdogs.cz/viewtopic.php%3Fp%3D142040%26sid%3D5d86805758ea7703ad27a77a0abcd9fe řídit. PÅ™ece jen pracovat s elektroinstalací může jen elektrotechnik.barevné zásuvky
VypínaÄpro domovní instalace urÄený pro montáž pod omítku se obvykle skládá ze tří Äástí: strojku, rámeÄku a klapky. Strojek je skrytá souÄástka, která plní technickou funkci vypínaÄe. Klapka je ta Äást, které se dotýkáme rukou pÅ™i vypínání a zapínání. RámeÄek kryje pÅ™echod mezi klapkou a stÄ›nou. RámeÄky mohou být vícenásobné, to znamená, že ve spoleÄném rámeÄku může být namontováno až pÄ›t přístrojů. RámeÄky také soustÅ™edí do jednoho celku nÄ›kolik vypínaÄů se stmívaÄi a zásuvkami vÅ¡eho druhu. RámeÄky i klapky mohou být různých barev i tvarů, můžeme si vybírat. Velký výbÄ›r typů nabízí vypínaÄe Unica na Lightpark.cz, kde lze pro elektroinstalace zakoupit vÅ¡e, na co si jen vzpomenete. Obvyklým materiálem je bílý Äi jinak barevný termoplast. RámeÄky vÅ¡ak mohou být dÅ™evÄ›né, ze speciálního betonu, skla Äi kovu. Jako doplnÄ›k je možné nainstalovat i stmívaÄ osvÄ›tlení. BuÄ tlaÄítkový nebo otoÄný, kterým můžeme regulovat intenzitu osvÄ›tlení. Existuje i tzv. soumrakový spínaÄ, který sepne podle nastavení, když se sníží intenzita okolního svÄ›tla. Tím je udržována požadovaná míra osvÄ›tlení prostoru. Pohybové Äidlo zase dokáže pÅ™i detekci pohybu sepnout a rozsvítit na nastavenou dobu.bílý vypínaÄ klasika
Zásuvka slouží pro pÅ™ipojení elektrického spotÅ™ebiÄe k elektrické síti. S výjimkou prodlužovaÄek, rozboÄek atd. je pÅ™idÄ›lána napevno a je nepohyblivá. V ÄŒeské republice je používaná zásuvka typu E, F a C. K nim pasují i zástrÄky elektrospotÅ™ebiÄů urÄených pro náš trh. V cizinÄ› se nÄ›kde mohou typy zásuvek a tím pádem i zástrÄek liÅ¡it. Jen pro pořádek … zástrÄka je ta Äást elektrického spotÅ™ebiÄe, která se strká do zásuvky. Instalaci zásuvek je tÅ™eba svěřit odborníkovi, ale můžeme si urÄitÄ› vybrat design, který se nám líbí.