Životnost – jak dlouho bude osvÄ›tlovací zdroj v provozu, záleží pÅ™edevším na přívodním napájecím zdroji. Ten je nejcitlivÄ›jším komponentem celého LED diodového tÄ›lesa a také urÄuje jeho životnost. Dnes jsou v obchodech k dispozici svítidla, která mohou být v nepÅ™etržitém provozu i sto tisíc hodin, ale vždy je tÅ™eba vÄ›novat pozornost dostateÄnému chlazení napájecího zdroje. PÅ™i běžném využití v domácnostech není tento problém tak markantní, ten se projeví zvláštÄ› ve výrobních a skladových halách, kde je u stropu vždy mnohem vyšší teplota než u zemÄ›.LED diodová žárovka
Provozní teplota – u samotných polovodiÄů je provozní teplota velmi nízká, pouze, jak už bylo Å™eÄeno, je problematickým pouze napájecí zdroj. Ten vÅ¡ak nevydává tolik tepla jako halogenové nebo vláknové žárovky. Tím se také snižuje riziko vzniku požáru na minimum.
Malé rozměry – zejména u diodových pásků je markantní miniaturizace provedení celého osvětlovacího zdroje, v porovnání s ostatními typy osvětlovací techniky jsou tato svítidla velmi malá a kompaktní.
Efektivita – úhel, pod kterým směřuje světelný paprsek ke svému cíli, lze libovolně nastavit od 5 do 360 stupňů, lze tedy vybudovat tímto způsobem jak všesměrové osvětlení, tak i přímé směrové. Ostatní typy, např. žárovky a zářivková tělesa je nutné vybavit externími optickými prvky.
Svit na plný výkon – zatímco u kompaktních zářivek, zvláštÄ› starších typů, se muselo Äekat i nÄ›kolik minut, než nabÄ›hnou na plný výkon, LED žárovky Lightpark tímto neduhem netrpí. StejnÄ› tak jim nevadí omezení poÄtu spínacích cyklů, jejich životnost to výraznÄ› neovlivňuje.LED žárovky
UV záření – nejsou to výbojky, které musí být uzavřeny ve speciálním krytu, aby bylo okolí chráněno před ultrafialovými paprsky.
Životní prostÅ™edí – ochrana životního prostÅ™edí spoÄívá v mnoha drobnostech a mimo jiné i ve schopnosti smysluplnÄ› využít a recyklovat odpad. Tato technologie nevyžaduje k výrobÄ› žádné těžké kovy (olovo, rtuÅ¥, kadmium apod.) a mnohem snáze se recyklují než napÅ™. výbojky a zářivkové trubice.