Mnoho lidí také hlavnÄ› dbá na to, aby mÄ›li nÄ›jaké skvÄ›lé vzdÄ›lání, i když samozÅ™ejmÄ› slyším také lidi, kteří říkají, že vzdÄ›lání není tak úplnÄ› důležité. Na jednu stranu ale mají pravdu. Je logické, že není důležité úplnÄ› tak extra vzdÄ›lání, jako tÅ™eba zdraví. Ale abych se pÅ™iznala, tak já také hodnÄ› dbám na zdraví. A také hlavnÄ› na vzdÄ›lání, protože mám za to, že když je ÄlovÄ›k vzdÄ›laný, že má také potom více možností a má také více otevÅ™ené dveÅ™e, má více zamÄ›stnání, které bych chtÄ›l dÄ›lat. Je logické, že když lidé tÅ™eba budou pracovat a potom budou chtít dÄ›lat nÄ›jaké jiné zamÄ›stnání, tak by potom bylo nejlepší, právÄ› aby mÄ›li tÅ™eba maturitu a nebo klidnÄ› i dvÄ› maturity.

Ženy milují Äetbu knih.

Já musím uznat, že jsem velice ráda, že mÄ› tehdy moje maminka taky donutila, abych si Å¡la udÄ›lat jeÅ¡tÄ› druhou maturitu. Já jsem prý byla podle maminÄin slov taková spíše nevyzrálá, že jsem prý potÅ™ebovala jeÅ¡tÄ› spíše studovat, než abych Å¡la pracovat, kde je vÄ›tší zodpovÄ›dnost. Tak jsem radÄ›ji dala na maminku, i když se mi popravdÄ› vůbec tam nechtÄ›la. Nakonec to dopadlo tak, že jsem si mimo ekonomického zaměření udÄ›lala jeÅ¡tÄ› jazykovku.

I ženy se zajímají o techniku.

A musím uznat, že právÄ› ta druhá maturita, která se mi už dÄ›lat nechtÄ›la, tak mÄ› právÄ› nyní živí. Jsem pÅ™ekladatelka a pÅ™ekládám z nÄ›mÄiny a do angliÄtiny. A musím uznat, že mÄ› to opravdu hodnÄ› baví a jsem ráda, že mÄ› maminka takhle donutila, i když jako nenutila mÄ› úplnÄ› maximálnÄ› a netlaÄila na mÄ›, ale spíš to jenom doporuÄovala. Já jsem si zase Å™ekla, že vlastnÄ› skonÄit mohu kdykoliv v prvním roÄníku. A když jsem jeÅ¡tÄ› chtÄ›la ukonÄit své vzdÄ›lání, rozmyslela jsem si to. Ale Å™ekla jsem si, že jeÅ¡tÄ› pÅ™eci tÅ™i roky, že to vydržím, vlastnÄ› tÅ™eba odejdu ve druhém roÄníku a bude to. Nakonec jsem vÅ¡echno udÄ›lala a jsem opravdu ráda, že mÄ› maminka takhle podporovala. Řekla mi, že bude nejlepší, když budu mít dvÄ› maturity.