Myslím si, že sport je opravdu zábavný. Sport by mÄ›ly vyhledávat úplnÄ› vÅ¡ichni lidé. Já si myslím, že kdyby lidé hráli opravdu pravidelnÄ› sport a další vÄ›ci, jako jiný sport a podobnÄ›, tak by to bylo pro jejich tÄ›lo opravdu hodnÄ› přínosné, protože tÄ›lo, které jenom sedí a nic nedÄ›lá a stále se jenom nÄ›Äím nezdravým cpe, jako to dÄ›lá můj bratr, tak samozÅ™ejmÄ› jeho tÄ›lo mu nikdy za to nepodÄ›kuje. Já si myslím, že kdyby lidé o sebe peÄovali a také by sportovali, že by udÄ›lali jedinÄ› dobÅ™e. Vzpomínám si, že dříve můj bratr hrál právÄ› fotbal.

I malé děti hrají fotbal.

Fotbal byl opravdu jeho nejoblíbenÄ›jší sport a hrál ho myslím osm nebo devÄ›t let. Podle mého názoru je úplná Å¡koda, že je bratr právÄ› s fotbalem skonÄil a bylo to kvůli tomu, že si naÅ¡el novou partnerku. PrávÄ› jeho partnerka chtÄ›la, aby právÄ› on byl stále s ní, jenomže bratr stále chodil také hrát fotbal na hÅ™iÅ¡tÄ› a nebo do haly, když byla zima. A to se právÄ› nelíbilo vůbec jeho partnerce, protože on trávil vÄ›tÅ¡inu Äasu právÄ› na stadionu a nebo potom Å¡li s přáteli tÅ™eba na nÄ›jaký drink a nebo na veÄeÅ™i. A to vždycky, když dohráli fotbal, nÄ›jaký fotbalový zápas. Fotbalové zápasy mÄ› docela baví. Nyní mám syna, který také hraje fotbal a jsem ráda, že se také mohu koukat na jeho fotbalové zápasy. Uznávám, že nÄ›kdy to opravdu nuda a nebo se mi tam nechce.

Fotbalové zápasy jsou zábavné.

TÅ™eba musím pracovat, ale zase syn by byl neÅ¡Å¥astný, kdybych se neÅ¡la podívat na jeho fotbalový zápas. Je mu osm let a myslím si, že na ten svůj vÄ›k hraje fotbal opravdu hodnÄ› dobÅ™e fotbal. A zaÄal hrát v pÄ›ti a nebo v Å¡esti letech. A myslím si, že by to klidnÄ› mohl nÄ›kam dotáhnout, jenomže já už na nÄ›m zaÄínám vidÄ›t, že už ho to moc nebaví. On už spíše by nÄ›kde lítal s přáteli a na fotbal by se nejradÄ›ji vykaÅ¡lal. SamozÅ™ejmÄ›, že ho nenutím. Akorát mu říkám, že by bylo nejlepší, kdyby jeÅ¡tÄ› poÄkal a jeÅ¡tÄ› u fotbalu zůstal nÄ›jakou dobu, tÅ™eba ho to bude bavit a chytne druhou mízu. A potom z nÄ›j může být také svÄ›tový fotbalista.