Solární panel s baterií, takto si možná někteří z vás představují fotovoltaiku. Prostě se připevní na střechu fotovoltaický článek, připojí se k němu baterie, a ta pak dodává elektrický proud potřebným zařízením. V zásadě máte pravdu, ve hře jsou sice ještě rozvaděče a střídač, ale na tomto principu fungují tzv. ostrovní systémy.

fotovoltaické panely

Ostrovní fotovoltaika je zařízení, které lze umístit kamkoli, kam dopadají sluneční paprsky. V zásadě nerozhoduje, kde to bude, a tak vás jistě napadne myšlenka, že tímto způsobem lze získávat elektřinu zcela nezávisle na rozvodné síti. Takových míst je v naší zemi celá řada, a na některých není dosud dokonce k dispozici ani signál mobilního telefonu, ačkoli je v blízkém okolí pokrytí zajištěno již desítky let. Jedním z příkladů je střední tok Berounky, v řídce osídlené oblasti na Rakovnicku.

Kdo z vás se rozhodne vystavět na takovém místě chatu, nebo ji zakoupí či zdědí, a má v úmyslu odstěhovat se z města a přebývat tu po celý rok, může být ostrovní fotovoltaika jednou z cest, jak tento plán realizovat. A připojíte-li k tomu vlastní zdroj vody – kopanou či vrtanou studnu a krb na palivové dřevo, může vám být dění na energetických burzách ukradené.

fotovoltaika na střeše

O fotovoltaické elektrárny je dnes obrovský zájem zejména mezi lidmi, kteří si uvědomují, jak zásadní roli hraje nezávislost na státu a dodavatelích energií, čím více se od toho lidé oprostí, tím více to bude sice pracnější a namáhavější, co se týče vlastní zodpovědnosti, ale do vašich vlastních voleb nebude již nikdo zvenčí zasahovat. Ostrovní systém sice nemá nárok na státní dotaci, což je naprosto logické, ale na druhou stranu od vás stát nic nebude v tomto směru požadovat. A možná si tu uvědomíte i fakt, že nám Slunce dodává svou energii zcela zdarma, bez podmínek a různých byrokratických nařízení, zásahů a omezení.