Asi každý z nás chápe, jak důležité je odvětrávání https://www.taurisplus.cz/produkty-sluzby/odvetravani-panelovych-domu/ každé místnosti v budově. To platí zvláště tehdy, pokud se tam dlouhodobě zdržuje více lidí. I proto jsou koneckonců okna všude, kde je to jen trochu možné, a tam, kde nestačí, se používá například klimatizace.

Přitom však nesmíme zapomínat, že existují i prostory, kde musí být vše, včetně vzduchu, pokud možno naprosto sterilní. Patří sem například operační sály či některé laboratoře. I zde je však nutná výměna vzduchu, tedy pokud nechceme, aby nám lidé začali omdlívat kvůli nadbytku oxidu uhličitého. Jak tedy toto vyřešit?

sezení pod klimatizací

Zdaleka nejčastěji se používá kombinace hned několika systémů, konkrétně klimatizace a zároveň i účinné čističky vzduchu. Tak je zajištěno, že bude dovnitř neustále přiváděn čerstvý vzduch, zatímco ten vydýchaný je zároveň odsáván. Oba procesy probíhají takovým tempem, aby byla zajištěna ideální atmosféra.

Již zmíněná klimatizace je zde také důležitá, neboť se v tomto případě obvykle požaduje nejen naprosto čistý vzduch, ale také konstantní teplota. A právě klimatizace ji pomáhá držet na předem dané hladině.

část klimatizační jednotky

To vše samozřejmě znamená, že je důležitá péče o tato odvětrávací zařízení. Pokud by totiž nebyla pravidelně čištěna a kontrolována, nejenže by mohla přestat fungovat úplně, ale mohla by se také stát právě semeništěm nejrůznějších bakterií a hub, které by následně byly vypouštěny do oné místnosti. A všichni si umíme představit, jaký problém by to byl například právě na operačním sále.

I to je důvod, proč jsou zde prováděny pravidelné prohlídky, čištění a dezinfekce. Rozhodně však nijak neuškodí, pokud je budeme provádět i doma, pokud tam máme nainstalovanou například právě klimatizaci. Většina běžných lidí však tento problém podceňuje. Důsledkem jsou pak nejrůznější respirační i jiné choroby, a to i v parném létě. Pokud se jim tedy chcete vyhnout, rozhodně se vyplatí o svou klimatizaci či čističku vzduchu správně starat.