A zase ta politika. Já si myslím, že nejsem jediná, kdo na politiku také někdy nadává. Já si myslím, že nebýt politiky, že by bylo opravdu hodně lidí, kteří by byli v pohodě a třeba by se ani vůbec nehádali. Já sama jsem kolikrát slyšela, jak se třeba v hospodě nějaký přátelé hádají a hádají se hlavně kvůli politice. Tohle je úplně strašné. Hodně mi to vadí, že se lidé dokáží pohádat i s rodinou nebo s přáteli, a to jenom kvůli politice. Tohle je naprosto hrozné a mně se tohle nelíbí.

Je lepší se v politice nehádat.

ProÄ by se mÄ›l nÄ›kdo hádat s rodinou kvůli politice? VždyÅ¥ politika je úplnÄ› vÅ¡ude. Politika je cizí, pokud tÅ™eba nemáte nÄ›koho v politice a nejste tÅ™eba příbuzný, nebo tak podobnÄ›, tak samozÅ™ejmÄ› chápu, že Å™ešíte politiku, že v tomhle případÄ› Å™ešíte i rodinnou politiku doma. Jenomže proÄ byste mÄ›li Å™eÅ¡it politiku, když tÅ™eba v politice nikoho nemáte, když v politice nemáte Älena rodiny a nebo nÄ›jakého kamaráda nebo nejlepšího kamaráda nebo manžela, manželku, to je vlastnÄ› úplnÄ› jedno. Pokud máte nÄ›koho v politice, tak samozÅ™ejmÄ› beru a chápu, že se tÅ™eba doma bavíte o politice opravdu hodnÄ› Äasto, když je to nÄ›koho práce.

Bez politiků není politika.

Být politik a nebo nÄ›co podobného, tak se potom s rodinou bavíte o politice, a to na tom není nic hrozného, spíše se to také oÄekává. Jenomže například my nemáme v politice absolutnÄ› nikoho a stejnÄ› se u nás stále mnoho Älenů baví o politice. MÄ› by to nevadilo a pÅ™iÅ¡lo by mi to normální, ale mÄ› to potom vadí, že tÅ™eba bÄ›hem deseti minut nebo i dvaceti minut se potom vÅ¡ichni rozhádají. A rozhádají se hlavnÄ› kvůli politice. A je tohle normální? AbsolutnÄ› ne, protože jsem Å™ekla doma, že když se nÄ›kdo bude bavit o politice, aÅ¥ jde nÄ›kam do jiné místnosti nebo ven, že nebudu poslouchat žádné hádky, a to jenom kvůli politice. Politika je tady od toho, aby lidem pomáhala a ne aby rozdÄ›lovala lidi na dva tábory. Hádat se kvůli politice u nás doma už nikdy!