Kdybych vám mÄ›la říct, co mÄ› nejvíc baví ze sportovních aktivit, tak by to byla jízda na kole a také plavání. Protože podle mého názoru plavání je úplnÄ› ten nejjednodušší sport, který je. Tedy samozÅ™ejmÄ› za pÅ™edpokladu, že vy umíte plavat. Já mám tÅ™eba sedmiletého syna, on už dvakrát chodil do kroužku plavání, ale bohužel se nenauÄil vůbec nikdy plavat. On se dokonce bojí jít do vody, která je vyšší než k jeho pasu. Já sice chápu, že je docela dobré, že se ÄlovÄ›k anebo hlavnÄ› dítÄ› bojí do vody. Alespoň se minimalizuje takové riziko, že se tÅ™eba utopí anebo bude plavat nÄ›kam tam, kde to nezná a kde se potom bude bát.

A také jsem se kdysi potápěla.

Jenomže jsem chtÄ›la, aby syn umÄ›l plavat, protože my chodíme každé léto vždycky do veÅ™ejných bazénů a také v zimÄ› chodíme dvakrát mÄ›síÄnÄ› na krytý bazén, i když se snažím ho uÄit plavat, tak se to bohužel nikdy nenauÄí, protože se bojí. Dokonce jsem ho už i napotÅ™etí zkusila pÅ™ihlásit do plavání, ale syn tak vyvádÄ›l a breÄel, že tam chodit nebude. Když se to nenauÄil už dva roky, kdy chodil do plaveckého kroužku, tak jsem si Å™ekla, že ho nutit nebudu a že se jednoduÅ¡e nauÄí plavat nÄ›kdy sám a že bude chtít.

Někdy jezdíme i k moři.

I když si myslím, že tÅ™eba osmileté dítÄ›, že už plavat mÄ›lo umÄ›t, ale s tímhle už nic neudÄ›lám. JednoduÅ¡e, když se syn bojí plavat, tak to nechám být, ale jsem ráda, že zase syn alespoň jezdí se mnou na kole. Oba dva jsme hodnÄ› sportovnÄ› založení, doma také tancujeme a oba dva cviÄíme jógu, ano slyšíte správnÄ› můj osmiletý syn se mnou cviÄí jógu. A musím uznat, že je syn v józe opravdu hodnÄ› Å¡ikovný a hodnÄ› toho umí. Dokonce umí také pár odborných názvů, které jsou v józe. Taky jsem dokonce slyÅ¡ela, že syn by chtÄ›l tancovat. Řekla jsem si, že to docela prima, ale tancujeme jenom tak doma. Žádný kroužek pro kluky, kde by se tancovalo tedy u nás v okolí bohužel není.