Tím stejným byly hry. Nebylo rodiny, kde by nebylo v krabici „ÄlovÄ›Äe nezlob se“, nebo nÄ›jaká jiná desková hra. Například nepostradatelné Å¡achy. DÄ›ti mÄ›ly již nÄ›co naprosto jiného než jejich dÄ›dové, kteří jeÅ¡tÄ› mrskali káÄu a hráli o Äamrdy. Ne, to není žádné sprosté slovo, jen takový zastaralý výraz pro jistý druh knoflíků. A mrskat káÄu také neznamená, že nÄ›kdo nÄ›koho mlátí, tedy podle jména dívenku KateÅ™inu. KáÄa byla vlastnÄ› takový Å¡palík vyÅ™ezaný ze dÅ™eva. MÄ›lo to tvar jehlanu a ten se postavil na Å¡piÄku. Pomocí malého dÄ›tského biÄe se pak tato káÄa uvádÄ›la do pohybu. My jako dÄ›ti jsme to už nepoznali. NaÅ¡i rodiÄe ano.  

NaÅ¡e dÄ›ti zase nepoznají nÄ›které naÅ¡e hraÄky nebo hry. Je to dáno dobou a pokrokem, který zcela spolehlivÄ› likviduje to, co už není v této dobÄ› nÄ›jak moc potÅ™eba. A ona je to nÄ›kdy docela Å¡koda. TÅ™eba jsou na svÄ›tÄ› lidé, kteří by si to s tou káÄou chtÄ›li vyzkouÅ¡et.  

transformer

Musíme si pÅ™ipustit, že doba je jiná a že nám nyní vládnou poÄítaÄe, a tudíž i dÄ›tské hry. ObyÄejné autíÄko už klukům nestaÄí. Musí umÄ›t tÅ™eba jeÅ¡tÄ› nÄ›co navíc, nejlíp, když je to rovnou transformer. A dÅ™evÄ›ná panenka s kusem hadříku jako panenka je pro dneÅ¡ní dÄ›vÄátka prostÄ› nemyslitelná. Ostatní by se jim vysmála.  

herní ovladaÄ

DneÅ¡ní dÄ›ti tráví svůj Äas z vÄ›tší Äásti u poÄítaÄů nebo mobilů. Nebaví se mezi sebou, ale prostÄ› hledí do tÄ›ch malých krabiÄek a vyměňují si fotky. Nebo nÄ›co jiného. Nedávno jsem to vidÄ›l ve vlaku, kdy parta dÄ›tí sedÄ›la na sedadlech a tupÄ› hledÄ›la na malé monitory. Nevím, zda hráli hry nebo nÄ›co jiného, ale je fakt, že spolu toho moc nenamluvili. Ale zase na druhé stranÄ› byl celou cestu klid. Takže, abych Å™ekl pravdu, mÄ›lo to i své výhody. ÄŒlovÄ›k se mohl v klidu prospat, protože nebyl nikým ruÅ¡en.  

Domnívám se, že poÄítaÄové hry asi nebudou to pravé oÅ™echové, ale pokud se používají s mírou, tak proÄ ne.